Ana Menü
 • Bitki Arama
 • Türkiye Florası
 • İstatistikler
 • IZEF Herbaryumu
 • Diğer Herbaryumlar
  >
 • Botanik Sözlüğü
 • Bibliyografya
 • Bitki Haritası
 • Asuman Baytop İTBT SözlüğüProf. Dr. Asuman Baytop İngilizce-Türkçe Botanik Terimler Sözlüğü

Prof. Dr. Asuman BAYTOP

x
AraTemizle
English 
Aciklama 
abandon(-ed)terketmek, abandoned fields terkedilmiş tarlalar
abaxialeksenden uzakta olan taraf ile ilgili, follicle with 3 abaxial nerves folikülün eksenden uzak olan yüzü (dış yüzü, sırtı) 3 damarlı
abbreviate(-d)kısaltmak, stem with numerous abbreviated lower irıternodes gövde çok sayıda kısalmış intemodyumlar (düğümlerarası) ile
abbreviationkısaltma, bir kelimenin kısaltılmış şekli
aberrantanormal, sapkın, normalden sapmış, it could be an aberrant form of A.p. A.p. türünün bir anormal formu olabilirdi
ablemuktedir, to be able becerebilmek
abnormalanormal, düzgüsüz, kaideye uymayan, normal dışı, umbels are abnormally shaped due to etiolation etyole olduklarından dolayı umbellalar anormal bir şekil almıştır, abnormality anormal durum
aboriginalbir yörenin en eski yerlisi, en eski halkından
abort(ed)verimsiz olmak, düşmek, dumura uğramak, one side of the verticillaster usually aborts çevrel çiçek durumunun (vertisillaster) bir yanı genellikle verimsiz kalır, flowers perfect or gynoecium aborted çiçekler tam veya dişi organ dumura uğramış
abortiongelişememe, olgunlaşmadan düşme, capsule 1-seeded by abortion olgunlaşamama sonucu kapsula 1-tohumlu
abortiveolgunlaşmadan düşen, tohum bağlamayan, düşük, infrutescence strongly abortive, many fruits falling before maturity meyva durumu çok düşük verir, birçok meyva olgunlaşmadan düşer
abound(-ed)bol olmak, to abound with gum bol miktarda zamk taşımak
abouthakkında, yakınında, civarında, yaklaşık, densely hairy about mouth ağız çevresinde sık tüylü, Central hollow of stem about 415 the stem diameter gövdenin orta boşluğu gövde çapının yaklaşık 4/5 ü kadar
aboveyukarıda, üstünde, above ali, herşeyden fazla, bilhassa, above-cited yu karıda zikredilmiş, above-ground shoots toprak üstü sürgünler
abruptçok dik, bract ending abruptly in a subulate cusp brakte aniden biz şeklinde sivri bir uzantı (kuspis) ile nihayet bulur
absciss(-ed)kopup düşmek, upper part of calyx abscissing in fruit leaving a persistent basal part meyva zamanında kaliksin üst kısmı enine olarak ayrılıp düşer ve taban kısmı devamlı olarak kalır, leaves with abscissing stipules yapraklar kopup düşen stipulalar ile,
absenceeksiklik, yokluk, in the absence of mature fruit olgun meyva eksikliğinde, abserit eksik, yok, mevcut değil
absolutemutlak, kayıtsız şartsız, salt, saltık, the presence or absence of the ray floyvers is the only absolute point of dijference between the two subspecies kenar çiçeklerin varlığı veya eksikliği iki alttürü ayırt eden tek kesin farktır, absolute length of co
abstractözet, abstraction özet çıkarma
abundancebolluk, çokluk, because of the abundance of intermediate forms ara formların çokluğundan dolayı, abundant mebzul, bol, scales abundantly fimbriate pullar bol saçaklı
Sayfa 1 / 251 (5010 öğe)Önceki1234567249250251Sonraki

 

 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik A.D. 35100 Bornova - İZMİR
Tel : 0232 388 40 00 - 3962, Faks : 0232 388 52 58